Hội đồng thanh lý xe ô tô FOR TRANSIT biển kiểm soát 18B-016.77 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Nam Định