THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và yêu cầu dự án đầu tư, giấy tờ về quyền sử dụng đất:

1. Tài sản đấu giá:

a. Tên khu đất: Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Địa chỉ, vị trí khu đất: Vị trí 1, đường Lý Thánh Tông (đoạn cầu Đá Bạc đến Cầu Hai, loại 1A; Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Diện tích khu đất đấu giá: 1.177,0 m2 (Theo Bản đồ địa chính Khu đất tại thửa đất số 202, tờ bản đồ số 19, tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lập ngày 20/8/2019).

d. Chức năng khu đất: Xây dựng trụ sở; Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế.

đ. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

e. Thời hạn sử dụng đất: 49 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và người trúng đấu giá nộp các khoản tiền trúng đấu giá vào NSNN theo quy định.

g. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước đấu giá quyền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

h. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Trên đất có tài sản cụ thể là bậc cấp, bờ kè xây đá hộc, gồm 05 bậc, mỗi bậc cao 0,6m (tổng chiều cao là 3,0m tính từ mặt sân bê tông xi măng), rộng mỗi bậc là 0,4m, tổng chiều dài bị ảnh hưởng là 22,6 mét. Sân bê tông xi măng dày 12 cm, kích thường: (22,6 +19,5)m/2*39,0m với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 22,6m, với giá trị quyết toàn tương ứng khoảng 169.733.000 đồng, được cộng vào mức giá khởi điểm để đấu giá.

i. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 6 tỷ đồng.

k. Thời gian hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động theo quy mô được duyệt: Không quá 12 tháng kể từ ngày thực hiện việc ký kết hợp đồng cho thuê đất với tổ chức kinh tế trúng đấu giá.

2. Hồ sơ giấy tờ tài sản đấu giá: Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển giao tài sản công từ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lộc và Hội chữ thập đỏ huyện Phú Lộc về Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc quản lý, xử lý; Công văn số 1166/UBND-ĐC ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thương mại dịch vụ tại thị trấn Phú Lộc; Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê có thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Quyết định đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 cảu Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc và các giấy tờ khác có liên quan.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

II. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 5.303.562.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm linh ba triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng) (Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

Ngoài ra người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp thêm khoản tiền hạ tầng trên đất tương ứng với số tiền 169.733.000 đồng.

2. Tiền đặt trước: 1.061.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm sáu mươi mốt triệu đồng). Là khoản tiền mà tổ chức kinh tế tham gia đấu giá nộp từ ngày 17/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2020 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các số tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm đối với khoản tiền đặt trước được nộp của người đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện hồ sơ theo quy định.

Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2020.

Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá, người không đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá nếu hồ sơ đăng ký tham gia không được phê duyệt đủ điều kiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trừ trường hợp người tham gia đến nhận sau thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm đối với việc nhận lại này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đả thực hiện nghĩa vụ mua tài smản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bước giá: 265.000.000 đồng, là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

1. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại địa điểm địa chỉ Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 03/8/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2020.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 17/8/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

VI. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng chức năng và mục đích sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được quy định tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 1166/UBND-ĐC ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thương mại dịch vụ tại thị trấn Phú Lộc; Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê có thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Quyết định đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 cảu Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, đúng các quy định khác của Luật đất đai năm 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Một tổ chức có nhiều đơn vị thì được chọn một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ chọn được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

b. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá quyền sử dụng đất đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá quyền sử dụng đất đấu giá.

- Người được ủy quyền xử lý quyền sử dụng đất, người có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này.

- Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Người không có đủ điều kiện theo quy định tại Phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Mục VI nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện (Đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 58 Luật đất đai năm 2013; Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016) sau:

- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng chức năng và mục đích sử dụng đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư.

- Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê có thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Có cam kết thời gian đầu tư xây dựng để thực hiện Dự án không quá 12 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

+ Tổ chức kinh tế khi tham gia đấu giá phải có cam kết; nếu trường hợp trúng đấu giá, quá trình xây dựng phải hoàn trả lại một phần tài sản hạ tầng cụ thể là: Bậc cấp, bời kè xây đá hộc, gồm 05 bậc, mỗi bậc cao 0,6m (tổng chiều cao là 3,0m tính từ mặt sân bê tông xi măng), rộng mỗi bậc là 0,4m, tổng chiều dài bị ảnh hưởng là 22,6 mét.

- Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án trên 6 tỷ đồng và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư.

- Có Hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là trên 1,2 tỷ đồng (có báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán trong vòng 02 năm gần nhất; đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán như trên thì phải có các giấy tờ chứng minh số vốn đã góp của các thành viên, cổ đông của công ty; đối với cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng…); có cam kết nguồn vốn này chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác.

- Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc vay vốn để thực hiện Dự án.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai của đối tượng đăng ký đấu giá đối với các dự án tại địa phương, các dự án thuộc địa phương khác (thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai).

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước (đối các tổ chức, kinh tế đủ điều kiện, năng lực theo thẩm định) cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Trong thời gian thông báo đấu giá tài sản tổ chức kinh tế có nhu cầu tham gia đấu giá nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu kèm theo hồ sơ năng lực tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc hướng dẫn cho người đăng ký tham gia đấu giá về thành phần hồ sơ kèm theo Đơn, người đăng ký tham gia có quyền bổ sung thành phần hồ sơ của mình trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, kết thúc thời hạn đăng ký tham gia mọi sự bổ sung đều không được phép. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được nộp 02 (hai) bộ bằng bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Sau khi đối chiếu lập biên bản giao nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá các bên tiến hành niêm phong 01 (một) bộ hồ sơ.

- Ngay sau khi hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc có trách nhiệm mời và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Lộc chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Lộc và các đơn vị chức năng liên quan thẩm định điều kiện theo quy định.

- Sau khi có kết quả xét duyệt hồ sơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc thông báo danh sách các hồ sơ đủ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế để thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện năng lực được biết; đồng thời thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện nộp tiền đặt trước.

* Hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá là hồ sơ đạt tất cả các điều kiện tiêu chí quy định tại Phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định đủ điều kiện đấu giá. Hồ sơ không đủ điều kiện; Hồ sơ không trúng đấu giá không được hoàn trả lại.

VII. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889./.