Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận: Thông báo công khai kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai Phòng tiêm chủng vắc xin chất lượng cao của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận

Thông báo công khai kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai Phòng tiêm chủng vắc xin chất lượng cao của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận.
0000-00-00 00:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận
3. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận
4. Nội dung chính của gói thầu: Thông báo công khai kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai Phòng tiêm chủng vắc xin chất lượng cao của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận.
5. Nguồn vốn:
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: đến ngày:
9. Địa điểm:
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu:
15. Thời điểm đóng thầu:
16. Số điện thoại liên hệ: 02593823070
17. Địa chỉ Email: duongthiyentram@gmail.com
18. Mã chuyển khoản: ksbtninhthuan3410012023
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Công khai quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1 mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2023 thuộc dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023

Công khai quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1 mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2023 thuộc dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Công khai thỏa thuận khung, gói thầu số 2 mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023

Công khai thỏa thuận khung, gói thầu số 2 mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023.

Khu Quản lý đường bộ III: Lựa chọn đơn vị thẩm định vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

Lựa chọn đơn vị thẩm định vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023

Công khai quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2023 thuộc dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023.

Sở Tài chính Bình Định: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023 (đợt 1).

Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Đồng Tháp: Thông báo lựa chọn nhà thầu cho đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết

Thông báo lựa chọn nhà thầu cho đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Thông tin, Tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2023

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2023. Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Bộ máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in văn phòng thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2023.

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 (có phụ lục đính kèm).

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Thông báo công khai quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo công khai quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Thông báo công khai quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Thông báo công khai Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
Phiên bản di động