Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị: Niêm yết vật tư, vật liệu thu hồi từ tháo dỡ một phần hệ thống điện khi thực hiện cải tạo vỉa hè xung quanh dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

Niêm yết vật tư, vật liệu thu hồi từ tháo dỡ một phần hệ thống điện khi thực hiện cải tạo vỉa hè xung quanh dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. Tất cả các vật tư vật liệu đều đã qua sử dụng, được thu hồi từ tháo dỡ một phần hệ thống điện khi thực hiện cải tạo vỉa hè xung quanh dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà...
2023-11-24 09:00:00
Thông tin Niêm yết giá
1. Loại nội dung niêm yết giá: Thông báo niêm yết giá
2. Đơn vị bán tài sản, địa chỉ đơn vị bán tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
3. Mã số cuộc niêm yết: TS-01
4. Đặc điểm của tài sản bán: Niêm yết vật tư, vật liệu thu hồi từ tháo dỡ một phần hệ thống điện khi thực hiện cải tạo vỉa hè xung quanh dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. Tất cả các vật tư vật liệu đều đã qua sử dụng, được thu hồi từ tháo dỡ một phần hệ thống điện khi thực hiện cải tạo vỉa hè xung quanh dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà...
5. Giá bán: 18.851.700 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu, tám trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm đồng)
6. Thời gian bán niêm yết từ ngày: 17-11-2023 07:00 đến ngày: 23-11-2023 17:00
7. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 3.000.000 (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)
8. Thời hạn xem tài sản từ ngày: 17-11-2023 08:00 đến ngày: 23-11-2023 17:00
9. Địa điểm xem tài sản: Tại kho lưu giữ (cột bê tông tại đường Hà Huy Tập Khu đô thị Thương mại dịch vụ Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; các vật tư còn lại tại địa chỉ: 123 Lê Duẩn, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; thông tin
10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: 17-11-2023 07:00
11. Thời điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản: 24-11-2023 09:00
12. Số điện thoại liên hệ: 0912217222
13. Địa chỉ Email: [email protected]
14. Mã chuyển khoản: ttptquydattinhquangtri109716112023
15. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận: Niêm yết giá tài sản là tang vật bị tịch thu thuộc quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận

Niêm yết giá tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính, được phê duyệt phương án xử lý tài sản theo Quyết định số 704/QĐ-QLTTBTH ngày 13/6/2024 của Cục QLTT tỉnh Bình Thuận.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận: Niêm yết tài sản là tang vật bị tịch thu thuộc quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận

Niêm yết giá tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính, được phê duyệt phương án xử lý tài sản theo Quyết định số 703/QĐ-QLTTBTH ngày 13/6/2024 của Cục QLTT tỉnh Bình Thuận.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh: Niêm yết vật tư thu hồi nhà điều hành bãi xe cửa khẩu Quốc tế Tân Nam

Niêm yết vật tư thu hồi nhà điều hành bãi xe cửa khẩu Quốc tế Tân Nam.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc: Niêm yết giá bán các tài sản thiết bị văn phòng

Niêm yết giá bán các tài sản thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy quét...)

UBND xã Kim Hóa: Niêm yết giá bán tận thu gỗ rừng tự nhiên

Niêm yết giá bán tận thu gỗ rừng tự nhiên khối lượng gỗ khai thác: 24, 329 m3, cụ thể phân theo nhóm gỗ nhóm III: 0,065 m3; Gỗ nhóm IV: 4,528 m3; Gỗ nhóm V: 0,751 m3; Gỗ nhóm VI: 2,328 m3; Gỗ nhóm VII: 12,175 m3; Gỗ nhóm VIII: 4,482 m3.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch Thất: Niêm yết giá bán vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ tài sản

Niêm yết giá bán vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ tài sản.

UBND xã Phú Ngọc, ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Thông báo dừng bán thanh lý vật liệu thu hồi Công trình xây dựng Hội trường Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Phú Ngọc

Thông báo dừng bán thanh lý vật liệu thu hồi Công trình xây dựng Hội trường Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Phú Ngọc.

Trường mầm non Liên Sơn: Niêm yết vật tư, vật liệu thu hồi từ thanh lý tài sản công theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ

Niêm yết vật tư, vật liệu thu hồi từ thanh lý tài sản công theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II: Niêm yết giá vật liệu cửa sổ, cửa đi nhôm thu hồi từ cải tạo, sửa chữa hạng mục công trình

Niêm yết giá vật liệu cửa sổ, cửa đi nhôm thu hồi từ cải tạo, sửa chữa hạng mục công trình.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Niêm yết 3.001 lít chất MTBE và 9.300 lít xăng RON 95

Niêm yết tài sản đối với 3.001 lít chất MTBE và 9.300 lít xăng RON 95 (có chất lượng phù hợp tại quy định QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN đối với xăng không chì RON 95).
Phiên bản di động