Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, hợp tác giảng dạy và cung cấp dịch vụ

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, hợp tác giảng dạy và cung cấp dịch vụ của trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ.
0000-00-00 00:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ
3. Chủ đầu tư: Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ
4. Nội dung chính của gói thầu: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, hợp tác giảng dạy và cung cấp dịch vụ của trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ
5. Nguồn vốn:
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: đến ngày:
9. Địa điểm:
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu:
15. Thời điểm đóng thầu:
16. Số điện thoại liên hệ: 0946768087
17. Địa chỉ Email: [email protected]
18. Mã chuyển khoản: thcsnguyenanhthu316 - VCB 22.02.2024
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2024

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2024: 1. Gói thầu 1: Mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2024. 2. Gói thầu 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2024. 3. Gói thầu 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu 4: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trường THCS Đông Hòa: Lựa chọn nhà thầu sửa chữa mái che sân trường

Lựa chọn nhà thầu sửa chữa mái che sân trường.

Trường Tiểu học Nhật Tảo: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác hợp đồng hợp tác giảng dạy và đào tạo năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác hợp đồng hợp tác giảng dạy và đào tạo năm học 2023-2024

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn: Mời chào giá gói thầu cung cấp bổ sung sản phẩm bồi dưỡng theo chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật

Mời chào giá gói thầu: Cung cấp bổ sung sản phẩm bồi dưỡng theo chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật.

Trường THCS Kim Đồng: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết hợp tác giảng dạy và cung cấp suất ăn bán trú năm học 2023 - 2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết hợp tác giảng dạy và cung cấp suất ăn bán trú năm học 2023 - 2024.

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn: Thư mời chào giá mua sắm, thay thế linh kiện, vật tư trang thiết bị y tế

Thư mời chào giá mua sắm, thay thế linh kiện, vật tư trang thiết bị y tế.

Trường Tiểu học Trương Văn Ngài: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy học năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy học năm học 2023-2024.

Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông báo mua sắm tập trung máy in cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2023

Thông báo mua sắm tập trung máy in cho các đơn vị Ngân hàng Nhà nước năm 2023.

Trường Mầm non 1: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác giảng dạy môn kỹ năng sống, anh văn, năng khiếu cho trẻ mầm non năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác giảng dạy môn kỹ năng sống, anh văn, năng khiếu cho trẻ mầm non năm học 2023-2024.

Trường THCS Trần Phú, quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Thông báo kết quả lựa chọn các đối tác hợp tác giảng dạy và cung cấp dịch vụ

Thông báo kết quả lựa chọn các đối tác hợp tác giảng dạy và cung cấp dịch vụ.
Phiên bản di động