Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy ngoại ngữ, chương trình ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy ngoại ngữ, chương trình ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học.
2024-06-30 00:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu rút gọn
2. Bên mời thầu: Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
3. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
4. Nội dung chính của gói thầu: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy ngoại ngữ, chương trình ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học.
5. Nguồn vốn:
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: đến ngày:
9. Địa điểm:
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu: 20-06-2024 00:00
15. Thời điểm đóng thầu: 30-06-2024 00:00
16. Số điện thoại liên hệ: 0909091794
17. Địa chỉ Email: [email protected]
18. Mã chuyển khoản: THNCT9319624
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trường Tiểu học Tô Hiến Thành: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình dạy ngoại ngữ với người nước ngoài cho học sinh tiểu học

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình dạy ngoại ngữ với người nước ngoài cho học sinh tiểu học, năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Tô Hiến Thành: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình kỹ năng sống và stem năm học 2024-2025

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình kỹ năng sống và stem, năm học 2024-2025.

Khu Quản lý đường bộ I: Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị vật tư thu hồi đã qua sử dụng

Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị vật tư thu hồi đã qua sử dụng.

Trường THCS An Lạc: Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết giảng dạy và cung cấp dịch vụ năm học 2024-2025

Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết giảng dạy và cung cấp dịch vụ năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Trương Định: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy ngoại ngữ dạy kỹ năng sống và stem cho học sinh tiểu học

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Ngoại ngữ dạy Kỹ năng sống và Stem cho học sinh tiểu học năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Bình Phú: Thông báo lựa chọn nhà thầu thi công nhà lưới che sân ở điểm Bình Tịnh-Bình Sơn

Thông báo lựa chọn nhà thầu thi công nhà lưới che sân ở điểm Bình Tịnh-Bình Sơn.

Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy môn Tiếng anh, học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy môn Tiếng anh, học kỳ II năm học 2023-2024.

Trường Tiểu học Điện Biên: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết năm học 2024 - 2025

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho học sinh cấp tiểu học (bao gồm chương trình Anh văn bản ngữ, phần mềm bổ trợ giảng dạy tiếng Anh, chương trình học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học); chương trình dạy Stem; dạy Tin học tại Trường Tiểu học Điện Biên năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh tăng cường cho học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, năm học 2024-2025

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh tăng cường cho học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân: Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết dạy tiếng Anh tăng cường với người nước ngoài cho học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân

Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết dạy tiếng Anh tăng cường với người nước ngoài cho học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân.
Phiên bản di động