Trường Tiểu học Trương Định: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy ngoại ngữ dạy kỹ năng sống và stem cho học sinh tiểu học

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Ngoại ngữ dạy Kỹ năng sống và Stem cho học sinh tiểu học năm học 2024-2025.
2024-07-18 17:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Trường Tiểu học Trương Định
3. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Trương Định
4. Nội dung chính của gói thầu: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Ngoại ngữ dạy Kỹ năng sống và Stem cho học sinh tiểu học năm học 2024-2025.
5. Nguồn vốn: Nguồn thu Dịch vụ Giáo dục
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 11-07-2024 08:00 đến ngày: 18-07-2024 17:00
9. Địa điểm: Trường Tiểu học Trương Định, 382 Sư Vạn Hạnh Phường 02, Quận 10
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu: 11-07-2024 08:00
15. Thời điểm đóng thầu: 18-07-2024 17:00
16. Số điện thoại liên hệ: 0908111486
17. Địa chỉ Email: [email protected]
18. Mã chuyển khoản: truongdinh1571007
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Trường Tiểu học Tô Hiến Thành: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình dạy ngoại ngữ với người nước ngoài cho học sinh tiểu học

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình dạy ngoại ngữ với người nước ngoài cho học sinh tiểu học, năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Tô Hiến Thành: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình kỹ năng sống và stem năm học 2024-2025

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình kỹ năng sống và stem, năm học 2024-2025.

Khu Quản lý đường bộ I: Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị vật tư thu hồi đã qua sử dụng

Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị vật tư thu hồi đã qua sử dụng.

Trường THCS An Lạc: Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết giảng dạy và cung cấp dịch vụ năm học 2024-2025

Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết giảng dạy và cung cấp dịch vụ năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Bình Phú: Thông báo lựa chọn nhà thầu thi công nhà lưới che sân ở điểm Bình Tịnh-Bình Sơn

Thông báo lựa chọn nhà thầu thi công nhà lưới che sân ở điểm Bình Tịnh-Bình Sơn.

Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy môn Tiếng anh, học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy môn Tiếng anh, học kỳ II năm học 2023-2024.

Trường Tiểu học Điện Biên: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết năm học 2024 - 2025

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho học sinh cấp tiểu học (bao gồm chương trình Anh văn bản ngữ, phần mềm bổ trợ giảng dạy tiếng Anh, chương trình học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học); chương trình dạy Stem; dạy Tin học tại Trường Tiểu học Điện Biên năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh tăng cường cho học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, năm học 2024-2025

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh tăng cường cho học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân: Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết dạy tiếng Anh tăng cường với người nước ngoài cho học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân

Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết dạy tiếng Anh tăng cường với người nước ngoài cho học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân.

Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình dạy ngoại ngữ (Tiếng Anh) với người nước ngoài và ngoại ngữ thông qua môn toán khoa cho học sinh cấp tiểu học, năm học 2024-2025

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết chương trình dạy ngoại ngữ (Tiếng Anh) với người nước ngoài và ngoại ngữ thông qua môn toán khoa cho học sinh cấp tiểu học năm học 2024-2025.
Phiên bản di động