Tỷ lệ giải ngân vốn ODA năm 2022 phải phấn đấu đạt 100% kế hoạch
Thúc đẩy giải ngân vốn ODA. Ảnh: TL

Thực tế, câu chuyện chậm giải ngân nguồn vốn ODA đã diễn ra nhiều năm qua. Ngoài chính sách của nhà tài trợ, quy định pháp luật về vốn ODA còn phức tạp, nguyên nhân chủ quan vẫn là một số bộ, ngành, địa phương thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ còn thiếu chặt chẽ; tính sẵn sàng của dự án chưa tốt, mà điển hình là dự án thường gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý, những nguyên nhân chủ quan là lý do chính dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn ODA luôn thấp.

Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 307/CĐ-TTg (ngày 8-4-2022) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA. Theo công điện, tỷ lệ giải ngân vốn ODA năm 2022 phải phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp phù hợp phân bổ và giải ngân trong thời gian tới; phối hợp với các nhà tài trợ lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án. Tập trung giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng; điều chuyển kế hoạch vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ tốt… cũng là giải pháp quan trọng.

Chỉ đạo của Chính phủ đã rõ, việc còn lại là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, ngành, để việc giải ngân vốn ODA đạt kết quả tích cực trong thời gian tới.