Văn phòng HĐND và UBND huyện Nhà Bè: Thông báo lựa chọn tổ chức bán xe ô tô

Thông báo lựa chọn tổ chức bán xe ô tô.
2023-11-23 17:00:00
Thông tin Đấu thầu
1. Loại nội dung: Đấu thầu
2. Bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND huyện Nhà Bè
3. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND huyện Nhà Bè
4. Nội dung chính của gói thầu: Thông báo lựa chọn tổ chức bán xe ô tô
5. Nguồn vốn: NSNN
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: không
8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 17-11-2023 08:00 đến ngày: 23-11-2023 17:00
9. Địa điểm: Văn phòng HĐND và UBND huyện Nhà Bè
10. Giá bán 1 bộ hồ sơ:
11. Bảo đảm dự thầu:
12. Hình thức bảo đảm:
14. Thời điểm mở thầu: 17-11-2023 08:00
15. Thời điểm đóng thầu: 23-11-2023 17:00
16. Số điện thoại liên hệ: 0937154888
17. Địa chỉ Email: [email protected]
18. Mã chuyển khoản: vpubndnhabe3611411
19. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Thăng Long: Công khai kết quả mua sắm tập trung bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công khai kết quả mua sắm tập trung bàn ghế trang cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trường TH Tân Hóa: Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy học ngoại ngữ với người nước ngoài năm học 2023-2024

Thông báo kết quả lựa chọn đối tác liên kết dạy học ngoại ngữ với người nước ngoài năm học 2023-2024.

Trường THCS Bùi Văn Hoà: Lựa chọn nhà thầu thay cửa cổng chính, cổng phụ; sửa chữa cửa sổ phòng học phòng chức năng; mở rộng nhà xe học sinh

Lựa chọn nhà thầu: Thay cửa cổng chính, cổng phụ; sửa chữa cửa sổ phòng học phòng chức năng; mở rộng nhà xe học sinh.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị phục vụ công tác thông tin, truyền thông

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn thành phố.

Hội trường Thống Nhất: Thông báo kết quả chọn đối tác liên doanh, liên kết sử dụng tài sản công nhà 33-35 Tú Xương, quận 3

Thông báo kết quả chọn đối tác liên doanh, liên kết sử dụng tài sản công nhà 33-35 Tú Xương, Quận 3.

Trường Tiểu học Điềm Hy: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh lớp 1,2 năm học 2023-2024.

Tổng cục Thi hành án dân sự: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm xe ô tô chuyên dùng 7-9 chỗ cho hệ thống thi hành án dân sự năm 2023"

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm xe ô tô chuyên dùng 7-9 chỗ cho hệ thống thi hành án dân sự năm 2023".

Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng: Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 1 "Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2023"

Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2023.

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung mua sắm tập trung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản gói thầu "Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023"

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung mua sắm tập trung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản gói thầu "Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023".

Trường Tiểu học Vĩnh Kim: Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh

Thông báo lựa chọn đối tác liên kết dạy Tiếng Anh năm học 2023-2024.
Phiên bản di động