Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đạt 323,8 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán, tăng 10,8% so cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt hơn 323 nghìn tỷ đồng
Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt hơn 323 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TL.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước: Thu nội địa tháng 2 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 73,8% số thu tháng 1. Lũy kế 2 tháng đầu năm, thu nội địa ước đạt 270,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 22,2% dự toán, tăng 4,9%).

Thu từ dầu thô 2 tháng đạt xấp xỉ 8,1 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do giá dầu bình quân 2 tháng tăng.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng ước đạt 45 nghìn tỷ đồng, bằng 22,6% dự toán, tăng so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cho biết, trong số thu nội địa, có 8/12 khoản thu vượt tiến độ dự toán (đạt trên 17%), trong đó có các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh mặc dù đạt khá so với dự toán, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 20,4% dự toán, giảm 0,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,8% dự toán, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2021; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22,7% dự toán, giảm 12,8%…

Có 4 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là: thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (đạt 16,6%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 10,8%), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 14,6%) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đạt 13,8%).

Ước tính cả nước có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 2 tháng đầu năm đảm bảo tiến độ dự toán, trong đó 44 địa phương thu đạt trên 20% dự toán; 35/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 28 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách, tổng chi 2 tháng ước đạt 228,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán. Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, chi cho phòng, chống dịch Covid-19, chi trả kịp thời các khoản an sinh xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết cổ truyền.

Ngân sách Trung ương đã chi từ dự phòng năm 2022 bổ sung cho các địa phương 767 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 21,48 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân.

Về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 2 tháng, Bộ Tài chính đã phát hành 32,46 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với kỳ hạn bình quân 16,17 năm, lãi suất bình quân 2,39%/năm./.