Bình Định đấu giá khu đất rộng gần 5ha tại huyện Tuy Phước trong quý I/2022
Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước. Ảnh: Minh họa

Khu đất rộng gần 5ha thực hiện dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ 01 và Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc phần diện tích còn lại của dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước sẽ được Bình Định đấu giá trong quý I/2022.

Cụ thể, đây là khu đất rộng 49.950m2 thuộc thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Theo quy hoạch 1/500, Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ 01 có diện tích 16.790m2 và Khu du lịch nghỉ dưỡng rộng 33.160m2.

Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) khoảng 2.378 tỷ đồng. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án bằng tổng vốn đầu tư tối thiểu cộng với tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết, tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 36 tháng (tiến độ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư không quá 12 tháng) kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

Liên quan đến việc đấu giá, UBND tỉnh yêu cầu, vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác trên địa bàn cả nước theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành (kể cả trường hợp liên danh).

Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề phù hợp với dự án đầu tư; đã từng là chủ đầu tư ít nhất 1 dự án tương tự (khu đô thị hoặc chung cư hoặc khu du lịch nghỉ dưỡng) có tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án bằng 2.378 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đã tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu (liên danh) của ít nhất 1 dự án tương tự (khu đô thị hoặc chung cư hoặc khu du lịch nghỉ dưỡng) thì phần giá trị vốn góp tối thiểu bằng 2.378 tỷ đồng.

Năm 2021, đối với thu hút đầu tư trong nước, Bình Định thu hút được 93 dự án đầu tư với tổng vốn thu hút trên 104.340,19 tỷ đồng (giảm 40% về số dự án, tăng 102,22% về tổng vốn thu hút đầu tư so với năm 2020). Trong đó, 66 dự án ngoài Khu kinh tế (KKT), Khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 95.461,22 tỷ đồng (22 dự án trong Cụm Công nghiệp, tổng vốn đầu tư 266,74 tỷ đồng); có 27 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 8.878,97 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn cho 11 dự án với tổng vốn tăng thêm 27.121,9 tỷ đồng. Riêng lãnh vực bất động sản, xây dựng, hạ tầng có 30 dự án với tổng vốn đầu tư 41.252,71 tỷ đồng; Công nghiệp: 52 dự án, 60.032,26 tỷ đồng; Thương mại, dịch vụ, du lịch: 10 dự án, 2.902,62 tỷ đồng; Nông nghiệp: 01 dự án, 152,6 tỷ đồng.