Bình Thuận đang đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao (XB 29/4)
Bình Thuận đang đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Ảnh: TL

Linh hoạt phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau”

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Bình Thuận, kết quả giải ngân cao đã minh chứng cho sự nỗ lực vào cuộc của các cấp lãnh đạo tỉnh, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022 để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển sau đại dịch Covid-19.

Theo đó, ngay khi có các văn bản thông báo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận đã kịp thời phân bổ trên 4.857,6 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2022 đúng theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận giao các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt những giải pháp phù hợp điều kiện tình hình thực tế tại địa phương để giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu…

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án theo từng tháng và cả năm ngay từ đầu năm 2022 để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm. Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đã yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến, qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giảm thiểu tình trạng phải chỉnh sửa nhiều lần đối với một hồ sơ, chứng từ của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đã linh hoạt phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân (bao gồm tạm ứng hoặc thanh toán khối lượng hoàn thành) của hợp đồng thanh toán nhiều lần cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau” cho các lần giải ngân kế tiếp đến khi thanh toán hết giá trị hợp đồng và thời hạn kiểm soát.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, dự kiến hết tháng 4/2022, toàn tỉnh giải ngân được trên 1.646,7 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch vốn được giao. Đáng chú ý, hiện có 6 chủ đầu tư giải ngân đạt hơn 40% kế hoạch vốn được giao là: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Hàm Thuận Bắc. Ngoài ra, có 13 chủ đầu tư giải ngân đạt từ 10 - 40% kế hoạch vốn được giao.

Cũng theo báo cáo từ UBND tỉnh Bình Thuận, trong năm 2022, toàn tỉnh có 9 dự án trọng điểm với tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 được phân bổ là 576 tỷ đồng. Đến thời điểm này, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đã giải ngân trên 91,6 tỷ đồng, đạt 15,92% kế hoạch vốn.

Các chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý

Để đẩy mạnh tiến độ và hướng tới giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao, UBND tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý cũng như có giải pháp tập trung giải ngân vốn. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ triển khai các dự án. Trường hợp dự án không thực hiện đúng tiến độ phải kịp thời đề xuất điều chuyển nội bộ vốn cho dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm.

Với các dự án khởi công mới trong năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác đấu thầu xây lắp (chậm nhất trong quý II/2022) để sớm triển khai thi công và xúc tiến giải ngân kế hoạch vốn được giao…

Về phía Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân vốn từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận sẽ tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với các cấp trên để xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng mang lại lợi ích phát triển kinh tế - xã hội./.