Công ty Đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai: Đấu giá quyền cho thuê thu phí khai thác điểm bán hàng nông sản

Đấu giá quyền cho thuê thu phí khai thác điểm bán hàng nông sản xã Mường Hoa, địa chỉ: thôn Bản Pho, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa.
Ủy Ban Nhân Dân xã Mường Hoa
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 006A, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai
4. Địa điểm bán đấu giá: Hội trường UBND xã Mường Hoa, địa chỉ: Thôn Hòa Sử Pán I, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa
5. Tên đơn vị có tài sản: Ủy Ban Nhân Dân xã Mường Hoa
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Thôn Hòa Sử Pán I, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền cho thuê thu phí khai thác điểm bán hàng nông sản xã Mường Hoa, địa chỉ: thôn Bản Pho, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 26-09-2022 07:00 đến ngày: 10-10-2022 17:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 26-09-2022 07:00 đến ngày: 27-09-2022 17:00
10. Thời gian bán đấu giá: 13-10-2022 14:00
11. Số điện thoại liên hệ: 0988904244
12. Địa chỉ Email: DVL.laocai@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: DVLLC242009
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nhân Đạo, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nhân Đạo, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo chùa La Âm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Đấu giá vật tư thu hồi công trình tu bổ, tôn tạo chùa La Âm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh DVL- Chi nhánh Lào Cai: Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Đông Á: Đấu giá thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Trung Hoà

Đấu giá thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Trung Hoà, xã Trung Hoà năm 2022.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia: Đấu giá 2 lô tài sản gồm 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý

Đấu giá 2 lô tài sản gồm 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý.

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh: Đấu giá vật tư thu hồi công trình

Đấu giá vật tư thu hồi công trình (Hội trường UBND phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng: Bán đấu giá tài sản là công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng thu hồi phế liệu

Bán đấu giá tài sản là công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng thu hồi phế liệu.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh: Bán đấu giá lô tài sản gồm 189 mục hàng tạp hóa

Bán đấu giá lô tài sản gồm 189 mục hàng tạp hóa các loại là hàng hóa tồn đọng được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Quyết định số 878/QĐ-HQQN ngày 13/9/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tài sản bán cả lô theo nguyên hiện trạng, không bán lẻ.
Phiên bản di động