Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Đấu giá quyền sử dụng 09 thửa đất ở tại nông thôn tại thôn Lão Ngoại

Đấu giá quyền sử dụng 09 thửa đất ở tại nông thôn. Tổng diện tích đất: 1.337,6 m2; tổng số thửa đất đấu giá: 09 thửa đất. Địa chỉ khu đất: thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy;
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
4. Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Lạc Thuỷ; Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
5. Tên đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy;
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền sử dụng 09 thửa đất ở tại nông thôn. Các thông số chủ yếu của tài sản: Nhóm đất: Phi nông nghiệp; Loại đất: Đất ở tại nông thôn; Tổng diện tích đất: 1.337,6 m2; Tổng số thửa đất đấu giá: 09 thửa đất; Địa chỉ khu đất: Tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 24-11-2022 08:00 đến ngày: 16-12-2022 11:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 15-12-2022 00:00 đến ngày: 16-12-2022 00:00
10. Thời gian bán đấu giá: 21-12-2022 10:00
11. Số điện thoại liên hệ: 0985410246
12. Địa chỉ Email: tuvandaugiahoabinh@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: CONG TY DAU GIA HOP DANH HOA BINH XANH 1412411
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát: Đấu giá xe ô tô con 05 chỗ, biển số 29A-012.28

Đấu giá 01 xe ô tô con 05 chỗ; Nhãn hiệu: Toyota Corolla Attis; Biển kiểm soát: 29A-012.28; Số máy: 1ZZ4294223: Số khung: ZE1227505158; Màu sơn: đen; Năm sản xuất: 2004; Nước sản xuất: Việt Nam, đã qua sử dụng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất: Đấu giá cho thuê căng tin khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Cần Thơ

Đấu giá cho thuê căng tin khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Cần Thơ.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát: Đấu giá xe ô tô con 05 chỗ, biển số 33A-1646

Đấu giá 01 xe ô tô con 05 chỗ; Nhãn hiêu: Toyota Vios; Biển kiểm soát: 33A-1646; Số khung: NP2-9501785; Số máy: 1NZ-X098256; Màu sơn: Xanh; Năm sản xuất: 2004; Nước sản xuất: Việt Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát: Đấu giá xe ô tô con 04 chỗ, biển số 33A-1932

Đấu giá 01 xe ô tô con 04 chỗ; Nhãn hiêu: Toyota; Biển kiểm soát 33A-1932; Số khung: AE70-7291622; Số máy:3A-0526703; Màu sơn: Trắng; Năm sản xuất: 1982; Nước sản xuất: Nhật Bản.

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá cho thuê mặt bằng phòng thực tập và mặt bằng căng tin

Đấu giá quyền cho thuê 04 tài sản. Cụ thể: Tài sản 1: Cho thuê mặt bằng phòng thực tập sản xuất A2. Diện tích: 24,9m2. Tài sản 2: Cho thuê mặt bằng phòng thực tập sản xuất A3. Diện tích: 14,9m2. Tài sản 3: Cho thuê mặt bằng phòng thực tập sản xuất A7. Diện tích: 22,5m2. Tài sản 4: Cho thuê mặt bằng căng tin cơ sở 2. Diện tích: 20m2.

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe, diện tích 500m2

Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe. Diện tích: 500m2. Thời gian cho thuê là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm học tính 08 tháng (thời gian giao tài sản bắt đầu từ tháng 11/2023).

Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Á: Thông báo giá cho thuê tài sản công tại Trường THCS Bình Tây

Thông báo giá cho thuê tài sản công tại Trường THCS Bình Tây.

Công ty Đấu giá hợp danh VNA: Đấu giá xe ô tô Toyota Coralla altis, biển số 17B-1585

Đấu giá xe ô tô Toyota Coralla altis, biển số 17B-1585.

Công ty Đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo: Đấu giá lô hàng hóa gồm dép, quần áo các loại

Đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm: Lô hàng hóa gồm dép, quần áo các loại (đính kèm phụ lục).

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung: Đấu giá xe ô tô con, số chỗ ngồi 05 chỗ, biển số 74B-0548

Đấu giá 01 xe ô tô con, số chỗ ngồi: 05 chỗ; Nhãn hiệu TOYOTA; số loại: COROLLAALTIS; năm, nước sản xuất: 2005, Nhật Bản; Số khung: ZZE122-7506876; Số máy: 1ZZ-4484848; Màu sơn: xanh-bạc; Biển số đăng ký: 74B-0548...
Phiên bản di động