Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.