Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh: Đấu giá quyền sử dụng 229 lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Đấu giá quyền sử dụng 229 lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở tại khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Chia làm 04 khu cụ thể: Khu 1: 38 lô đất bám mặt đường Lý Nhân Tông, cụ thể: từ lô H1 đến lô H19; từ lô G1 đến lô G19. Khu 2: 36 lô đất bám mặt đường quy hoạch rộng 20,5m, cụ thể: lô A9, A10, A14; từ lô B9 đến lô B14; từ lô D9 đến lô D14; từ lô E9 đến lô E14; từ lô F9 đến lô F22 và lô G20. Khu 3: 86 lô bám mặt đường quy hoạch rộng 18,5m, cụ thể: từ lô H20 đến lô H45; từ lô G21 đến lô G45; lô A1; từ lô A22 đến lô A26; lô B1, từ lô B22 đến lô B26; lô C1, từ lô C8 đến lô C12; lô D1, từ lô D22 đến lô D26; lô E1, từ lô E22 đến lô E26; lô F1, từ lô F23 đến lô F26. Khu 4: 69 lô bám mặt đường quy hoạch rộng 15m, cụ thể: từ lô A2 đến lô A8, từ lô A15 đế lô A21; từ lô B2 đến lô B8, từ lô B15 đến lô B21; từ lô C2 đến lô C7; từ lô D2 đến lô D8, từ lô D15 đến lô D21; từ lô E2 đến lô E8, từ lô E15 đến lô E21; từ lô F2 đến lô F8.
UBND thành phố Ninh Bình
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số nhà 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP Ninh Bình
4. Địa điểm bán đấu giá: Phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
5. Tên đơn vị có tài sản: UBND thành phố Ninh Bình
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Số 33, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền sử dụng 229 lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở tại khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Chia làm 04 khu cụ thể: Khu 1: 38 lô đất bám mặt đường Lý Nhân Tông, cụ thể: từ lô H1 đến lô H19; từ lô G1 đến lô G19. Khu 2: 36 lô đất bám mặt đường quy hoạch rộng 20,5m, cụ thể: lô A9, A10, A14; từ lô B9 đến lô B14; từ lô D9 đến lô D14; từ lô E9 đến lô E14; từ lô F9 đến lô F22 và lô G20. Khu 3: 86 lô bám mặt đường quy hoạch rộng 18,5m, cụ thể: từ lô H20 đến lô H45; từ lô G21 đến lô G45; lô A1; từ lô A22 đến lô A26; lô B1, từ lô B22 đến lô B26; lô C1, từ lô C8 đến lô C12; lô D1, từ lô D22 đến lô D26; lô E1, từ lô E22 đến lô E26; lô F1, từ lô F23 đến lô F26. Khu 4: 69 lô bám mặt đường quy hoạch rộng 15m, cụ thể: từ lô A2 đến lô A8, từ lô A15 đế lô A21; từ lô B2 đến lô B8, từ lô B15 đến lô B21; từ lô C2 đến lô C7; từ lô D2 đến lô D8, từ lô D15 đến lô D21; từ lô E2 đến lô E8, từ lô E15 đến lô E21; từ lô F2 đến lô F8.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 20-09-2022 00:00 đến ngày: 04-10-2022 16:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 20-09-2022 00:00 đến ngày: 04-10-2022 00:00
10. Thời gian bán đấu giá: 07-10-2022 08:00
11. Số điện thoại liên hệ: 02293.882.885
12. Địa chỉ Email: daugiataisantuanlinh@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: tuanlinh521909
14. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát: Đấu giá xe ô tô con 05 chỗ, biển số 29A-012.28

Đấu giá 01 xe ô tô con 05 chỗ; Nhãn hiệu: Toyota Corolla Attis; Biển kiểm soát: 29A-012.28; Số máy: 1ZZ4294223: Số khung: ZE1227505158; Màu sơn: đen; Năm sản xuất: 2004; Nước sản xuất: Việt Nam, đã qua sử dụng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất: Đấu giá cho thuê căng tin khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Cần Thơ

Đấu giá cho thuê căng tin khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Cần Thơ.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát: Đấu giá xe ô tô con 05 chỗ, biển số 33A-1646

Đấu giá 01 xe ô tô con 05 chỗ; Nhãn hiêu: Toyota Vios; Biển kiểm soát: 33A-1646; Số khung: NP2-9501785; Số máy: 1NZ-X098256; Màu sơn: Xanh; Năm sản xuất: 2004; Nước sản xuất: Việt Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát: Đấu giá xe ô tô con 04 chỗ, biển số 33A-1932

Đấu giá 01 xe ô tô con 04 chỗ; Nhãn hiêu: Toyota; Biển kiểm soát 33A-1932; Số khung: AE70-7291622; Số máy:3A-0526703; Màu sơn: Trắng; Năm sản xuất: 1982; Nước sản xuất: Nhật Bản.

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá cho thuê mặt bằng phòng thực tập và mặt bằng căng tin

Đấu giá quyền cho thuê 04 tài sản. Cụ thể: Tài sản 1: Cho thuê mặt bằng phòng thực tập sản xuất A2. Diện tích: 24,9m2. Tài sản 2: Cho thuê mặt bằng phòng thực tập sản xuất A3. Diện tích: 14,9m2. Tài sản 3: Cho thuê mặt bằng phòng thực tập sản xuất A7. Diện tích: 22,5m2. Tài sản 4: Cho thuê mặt bằng căng tin cơ sở 2. Diện tích: 20m2.

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe, diện tích 500m2

Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe. Diện tích: 500m2. Thời gian cho thuê là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm học tính 08 tháng (thời gian giao tài sản bắt đầu từ tháng 11/2023).

Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Á: Thông báo giá cho thuê tài sản công tại Trường THCS Bình Tây

Thông báo giá cho thuê tài sản công tại Trường THCS Bình Tây.

Công ty Đấu giá hợp danh VNA: Đấu giá xe ô tô Toyota Coralla altis, biển số 17B-1585

Đấu giá xe ô tô Toyota Coralla altis, biển số 17B-1585.

Công ty Đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo: Đấu giá lô hàng hóa gồm dép, quần áo các loại

Đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm: Lô hàng hóa gồm dép, quần áo các loại (đính kèm phụ lục).

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung: Đấu giá xe ô tô con, số chỗ ngồi 05 chỗ, biển số 74B-0548

Đấu giá 01 xe ô tô con, số chỗ ngồi: 05 chỗ; Nhãn hiệu TOYOTA; số loại: COROLLAALTIS; năm, nước sản xuất: 2005, Nhật Bản; Số khung: ZZE122-7506876; Số máy: 1ZZ-4484848; Màu sơn: xanh-bạc; Biển số đăng ký: 74B-0548...
Phiên bản di động