Đà Nẵng: Phấn đấu thu ngân sách xuất nhập khẩu đạt và vượt 4.500 tỷ đồng
Đà Nẵng: Phấn đấu thu ngân sách xuất nhập khẩu đạt và vượt 4.500 tỷ đồng. Ảnh: HV

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, mặc dù năm 2021 là tiếp tục là năm khó khăn của dịch bệnh, tuy nhiên, Cục Hải quan Đà Nẵng đã kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch qua địa bàn TP. Đà Nẵng nhằm góp phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra và không để xảy ra ách tắc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Trong năm, Cục đã giải quyết làm thủ tục hải quan cho gần 2.900 doanh nghiệp, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2021 đạt 3.503 triệu USD.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Cục triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan được phát triển ở mức cao với nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả tốt được cộng đồng Doanh nghiệp ủng hộ.

Đặc biệt, Cục đã tổ chức thành công Hội nghị phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2021 với sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn tham gia; Thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; phổ biến, hướng dẫn thực thi pháp luật hải quan, giải quyết nhiều vướng mắc về pháp luật hải quan.

Với nỗ lực đó, trong năm 2021, đơn vị thu ngân sách đạt hơn 4.968 tỷ đồng, đạt 139,9% chỉ tiêu giao (3.550 tỷ đồng), đạt 114% chỉ tiêu phấn đấu (4.350 tỷ đồng), tăng 17,63% so với cùng kỳ năm 2020.

Đề cập đến phương hướng trong năm nay, đại diện Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, tiếp nối thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép của năm qua, đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao năm 2022 là 4.500 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu nêu trên, ngay trong những ngày đầu tháng 1/2022, đơn vị đã tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Hải quan; chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của TP. Đà Nẵng, triển khai thực hiện các giải pháp hướng đến hải quan thông minh theo đúng lộ trình, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp vừa chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu 4.500 tỷ đồng; tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu; phòng, chống ma túy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro, đảm bảo đánh giá đúng mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp./.