Điện Biên vừa thông qua 50 dự án cần phải thu hồi đất
Điện Biên vừa thông qua 50 dự án cần phải thu hồi đất. Ảnh: Minh họa

HĐND tỉnh Điện Biên vừa thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác, năm 2022. Theo đó, có 50 dự án cần phải thu hồi đất. Trong đó, 33 dự án chấp thuận mới, diện tích: 659,95ha và 17 dự án điều chỉnh bổ sung, với diện tích 221,66ha.

Trong danh mục các dự án cần thu hồi đất đề nghị mới HĐND tỉnh điện Biên thông qua lần này gồm có 6 huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa và TP. Điện Biên Phủ. Trong đó, diện tích đất sử dụng phục vụ cho dự án tại TP. Điện Biên Phủ cao nhất so với các huyện khác, gồm: 508,51ha, tiếp đến là huyện Mường Nhé 57,54ha và huyện Điện Biên 49,30ha.

Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là một trong những dự án tỉnh Điện Biên thu hồi diện tích đất khá lớn, gần 200ha. Trong ảnh: một góc khu TĐC thuộc Dự án Sân bay Điện Biên chụp hồi tháng 11/2021.

Diện tích đất trồng lúa nằm trong danh mục các dự án cần thu hồi đất đề nghị mới có 24,62ha diện tích lúa canh tác 2 vụ; 0,94ha diện tích lúa canh tác 1 vụ; 4,10ha diện tích đất gieo lúa nương và 4,98ha đất rừng phòng hộ.

Được biết, trước đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đất đai, UBND tỉnh Điện Biên ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Điện Biên còn sử dụng phương pháp tích hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực; Phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050, đồng thời hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Điện Biên (2021 - 2025); tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định.

Từ đó, công tác quy hoạch sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí quỹ đất phục vụ kịp thời các chương trình, dự án góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên./.