Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum (Số 06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.