Đồng Nai: Đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng đưa dự án trọng điểm vào phát triển kinh tế

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện đúng quy định

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 636 dự án, gồm các dự án: giao thông, khu dân cư, tái định cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp..., đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với diện tích hơn 14.970ha. Trong đó, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thu hồi đất của 45.433 trường hợp, diện tích đã giải phóng mặt bằng là hơn 8.398ha, với số tiền bồi thường và hỗ trợ được phê duyệt là hơn 25.617 tỷ đồng. Hiện tại, còn lại hơn 6.572ha, các địa phương đang tiếp tục thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn 4.134 trường hợp phải giải quyết tái định cư; các địa phương đã đầu tư, xây dựng 78 khu tái định cư và hiện còn 7.044 lô tái định cư đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để bố trí tái định cư cho các trường hợp khi bị thu hồi đất, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; các khu tái định cư được hình thành và đầu tư xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

anh-1.-so-tn-mt-dong-nai.jpg
Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: T.L

Trong đó, phần lớn các khu tái định cư được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tốt hơn nơi ở cũ, góp phần ổn định cuộc sống người dân tại nơi ở mới. Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đầu tư xây dựng 19 khu tái định cư, sau khi hoàn thành hạ tầng sẽ có khoảng 13.214 lô tái định cư và cũng đang tiếp tục kêu gọi, lập thủ tục đầu tư đối với 25 khu dân cư để giải quyết nhu cầu tái định cư khi thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; diện tích đất đã giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều dự án lớn và quan trọng đã hoàn thành, như: Quốc lộ 20; đường cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết; hệ thống đường điện 500kv; các khu công nghiệp, dân cư, tái định cư... và đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ đó góp phần chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chuyển dịch tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Đồng bộ các giải pháp

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối với việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Về thời gian thực hiện công tác bồi thường, theo Sở TN&MT Đồng Nai, mặc dù Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn không quy định về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 quy định cụ thể nội dung trên. Do vậy, UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng Bồi thường dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được quy định tại Quyết định trên, trong đó, không được tự ý chia tách dự án ra để bồi thường nhiều lần mà phải thực hiện đồng bộ một lần cho toàn dự án.

Riêng việc giải quyết tái định cư và xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được bố trí tái định cư, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh để làm căn cứ cho các địa phương thực hiện. Trong đó, Sở Tài chính và các địa phương có liên quan cần lưu ý xử lý dứt điểm những trường hợp đã được bố trí tái định cư nhưng đến nay, các địa phương còn chưa xử lý được các vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của người được bố trí tái định cư, thực hiện việc bồi thường bằng đất ở cho các trường trường hợp thuộc diện tái định cư.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến ngày 21/4/2022, UBND huyện Long Thành tiếp tục tạm bàn giao mặt bằng cho Cảng vụ Hàng không miền Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP với tổng diện tích 73,97ha. Như vậy, đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 2.184,72ha/2.532ha, đạt 86,28%. Phần diện tích 347,28ha còn lại thuộc giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành bàn giao trong tháng 5/2022.

Đối với việc xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với các sở, ngành có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương có kế hoạch bố trí vốn kịp thời để đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên bố trí cho địa bàn còn nhu cầu tái định cư lớn như: TP. Biên Hòa, huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Bên cạnh đó, UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa phải yêu cầu các chủ đầu tư các dự án khẩn trương xây dựng hạ tầng tái định cư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án tái định cư đang thực hiện dở dang, đảm bảo bố trí đủ chỗ ở cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa ưu tiên dành quỹ đất để xây dụng các khu tái định cư tại vị trí hợp lý, đồng bộ về hạ tầng, công trình phúc lợi, đảm bảo người dân được tiếp cận một cách dễ dàng các dịch vụ tiện ích, phù hợp với từng dự án, từng khu vực giải toả...; đồng thời, các địa phương chủ động ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất và chủ trì xây dựng các khu tái định cư đảm bảo không bị động, việc bố trí tái định cư phải thực hiện trước khi thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013. Còn đối với các dự án theo tuyến, đi qua nhiều địa bàn khác nhau, các sở, ngành liên quan được giao bổ sung quy định thống nhất việc áp dụng các chính sách hỗ trợ trong cùng một dự án để hạn chế tình trạng khiếu nại của người dân.

Thực hiện Công văn số 1652 ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh, để đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn và tạm ứng trước kinh phí để thực hiện, trường hợp chủ đầu tư không cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng và không tạm ứng kịp thời kinh phí thực hiện thì thu hồi dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

Về nhân lực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương và bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao cho UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Thanh tra các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa tổ chức định kỳ kiểm tra để đánh giá, báo cáo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương./.

T.T

Tin cùng chuyên mục

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 10534/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
2024 thị trường bất động sản sẽ phục hồi trở lại

2024 thị trường bất động sản sẽ phục hồi trở lại

Thị trường bất động sản đã có những chuyển động tích cực hơn, cho thấy một chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi sẽ theo hướng chậm mà chắc, lành mạnh không ồ ạt tăng trưởng nóng như trước đây. 2024, thị trường bất động sản dự báo sẽ trở lại đường đua.
GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ 2022

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ 2022

9 tháng năm 2023, GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn các năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, mức này thấp hơn đáng kể so với tốc độ 7,35%, 7,3% của 9 tháng năm 2018, 2019 và 8,85% của 9 tháng năm 2022.
Thị trường ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam tiếp tục giảm

Thị trường ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam tiếp tục giảm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 8 vừa qua giảm tới 22,4% so với tháng trước.
ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 ở mức 5,8%

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 ở mức 5,8%

Theo báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) tháng 9/2023 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố mới đây, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5,8% trong năm 2023 và 6% trong năm 2024, so với dự báo hồi tháng 4 năm 2023 lần lượt là 6,5% và 6,8%, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Tin khác

Bất động sản ngành kinh tế mũi nhọn giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế

Bất động sản ngành kinh tế mũi nhọn giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế

Bất động sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp ngân sách lớn và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội đối với một quốc gia. Không những vậy, ngành bất động sản còn có công lớn trong đô thị hoá, tạo dựng lối sống mới văn minh, hiện đại của nước Việt Nam đang phát triển. Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn Phát triển bền vững thị trường bất động sản và trao chứng nhận cho các dự án đáng sống 2023.
Cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ để phát triển bền vững thị trường bất động sản

Cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ để phát triển bền vững thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản thời gian qua đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Các chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ để phát triển bền vững thị trường bất động sản.
Thận trọng trong điều hành chính sách tỷ giá để kiểm soát lạm phát khi giá dầu tiên tục tăng

Thận trọng trong điều hành chính sách tỷ giá để kiểm soát lạm phát khi giá dầu tiên tục tăng

Giá dầu thế giới dần tiến gần đến mốc 100 USD/thùng đang dấy lên những lo ngại đến tình hình lạm phát. Xu hướng giá xăng dầu thế giới nửa cuối năm dự kiến sẽ còn nhiều biến động, đòi hỏi phải thận trọng trong điều hành chính sách tỷ giá và kiểm soát lạm phát trong nước.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia

Cục Tin học và thống kê tài chính, Viện Chiến lược và chính sách tài chính vừa đồng tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2023 (Vietnam Digital Finance 2023, VDF-2023), với chủ đề “Dữ liệu số - Nền tảng phát triển tài chính số bền vững”, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong một năm

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong một năm

Tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”, trong khuôn khổ triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền.
Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh nguyên tắc bản chất của Luật Thủ đô là đạo luật về phân quyền. Do đó, các quy định trong dự thảo luật cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô. Song song với việc phân quyền thì trong luật cần thiết kế các quy định về điều kiện, biện pháp bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm soát quyền lực.
TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình của UBND thành phố về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Điều tiết giá cả thị trường hợp lý đảm bảo cung cầu để kiểm soát lạm phát

Điều tiết giá cả thị trường hợp lý đảm bảo cung cầu để kiểm soát lạm phát

Sau khi tăng 0,88% trong tháng 8, những lo ngại dồn vào tháng 9 khi dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể tiếp tục đà tăng, khi vào năm học mới, mua sắm đồ dùng học tập trong các gia đình tăng, giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ sau thời điểm tăng lương, giá xăng được dự đoán có xu hướng tăng thời điểm cuối năm…
Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại hội thảo.
Yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư mini và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư mini và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (thường gọi là chung cư mini) để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng.
Xem thêm
Phiên bản di động