Các đại biểu HĐND TP tham gia thảo luận tại các tổ
Các đại biểu HĐND thành phốtham gia thảo luận tại các tổ Ảnh: TL

Sớm xác định hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường

Thảo luận tại tổ, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền đề xuất, để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) theo kế hoạch, cũng như kế hoạch giải ngân thành phố giao, huyện Ứng Hòa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Tài chính sớm xác định hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư và trình UBND thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất. Đồng thời, sớm chấp thuận địa điểm bố trí tái định cư làm căn cứ tổ chức thực hiện 3 dự án trên địa bàn huyện: Nâng cấp tỉnh lộ 428; đường Cần Thơ - Xuân Quang; đường 429C (UBND huyện đã có báo cáo số 853/BC-UBND ngày 3/11/2021).

Bên cạnh đó, huyện đề nghị thành phố chấp thuận địa điểm bố trí tái định cư: Đối với 5 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư thuộc dự án 429C đề xuất địa điểm bố trí tái định cư tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới thị trấn Vân Đình. Đối với 16 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư thuộc dự án đường Cần Thơ - Xuân Quang, huyện đề xuất địa điểm bố trí tái định cư tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới thị trấn Vân Đình. Đối với 14 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư thuộc dự án đường Cần Thơ - Xuân Quang, huyện đề xuất địa điểm bố trí tái định cư tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B, thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm. Đối với 5 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư thuộc dự án đường 428 (giai đoạn 2), huyện đề xuất địa điểm bố trí tái định cư tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B, thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm.

“Đối với dự án đường 428 (giai đoạn 1), thành phố đã có văn bản chấp thuận địa điểm bố trí tái định cư nhưng chưa phê duyệt giá đất cụ thể và giá thu tiền sử dụng đất tái định cư. Huyện kiến nghị thành phốchỉ đạo Sở Tài chính, Sở TN&MT tham mưu UBND thành phốsớm phê duyệt giá đất cụ thể và giá thu tiền sử dụng đất tái định cư làm căn cứ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Hệ số giá bồi thường UBND huyện đề xuất K=2” - Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền kiến nghị.

Cần có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho huyện

Theo Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền, về khoản thu tiền sử dụng đất: Theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, nguồn thu đấu giá tiền sử dụng đất sẽ điều tiết thành phố 30%, ngân sách huyện 70%. Trong 70% số thu tiền đất ngân sách huyện được hưởng bao gồm cả chi phí GPMB, chi phí làm hạ tầng kỹ thuật, chi phí phục vụ đấu giá, phần còn lại mới được phân bổ cho các dự án. Số kinh phí còn lại được phân bổ cho các dự án chỉ đáp ứng được phần nhỏ vốn so với tổng mức đầu tư của các dự án, một số dự án vốn được phân bổ là nguồn tiền dự kiến từ tiền đấu giá.

“Để đảm bảo kinh phí cho các chủ đầu tư có kinh phí thực hiện dự án và không để nợ xây dựng cơ bản, UBND huyện Ứng Hòa đề xuất UBND thành phố quan tâm tạo điều kiện cho các huyện khó khăn có cơ chế đặc thù năm 2022 và những năm tiếp theo được thành phố hỗ trợ ngược lại 30% tỷ lệ điều tiết từ nguồn đấu giá đất cho huyện để huyện phân bổ cho các dự án đầu tư công” - Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền kiến nghị.

Theo Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền, về việc hỗ trợ kinh phí các dự án thành phố hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2021-2025, Ứng Hòa là huyện có nguồn thu chủ yếu từ hoạt động nông nghiệp nên thu chưa đáp ứng đủ nhiệm vụ chi, nhiều công trình vượt quá khả năng cân đối ngân sách của huyện, không đáp ứng đủ phần đối ứng của huyện. Huyện Ứng Hòa kiến nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho huyện toàn bộ chi phí của các dự án thành phố hỗ trợ có mục tiêu thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa để huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và về đích nông thôn mới theo đúng tiến độ đã đề ra.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Ứng Hòa cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trục đường kinh tế phía Nam thành phố Hà Nội (17km đi qua huyện Ứng Hòa). Đồng thời, xem xét, chỉ đạo việc xây dựng các dự án cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn huyện (tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch trên địa bàn từ các nhà máy cấp nước sạch tập trung mới đạt tỷ lệ 34%); sớm chấp thuận cho Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam thực hiện dự án cấp nước sạch cho các xã huyện Ứng Hòa.