Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu; các đơn vị quản lý đất đai thuộc Bộ TN&MT; đại diện các Bộ, Sở, Ban ngành liên quan; lãnh đạo một số huyện của tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực TN&MT.

anh-1.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại hội thảo.

Nhấn mạnh đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt, tài sản quan trọng của quốc gia, Thứ trưởng Lê Minh Ngân khẳng định, việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn là vấn đề xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai của Đảng và Nhà nước.

Đến nay, hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai đã căn bản giải quyết được các vấn đề liên quan tới quản lý sử dụng đất trong bối cảnh phát triển hiện tại của quốc gia và hội nhập quốc tế. Công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ cho việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2013 còn bộc lộ một số bất cập, chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn.

anh-3.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đều đặt ra yêu cầu về hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai để quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Đặc biệt, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 5 quan điểm, 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai và tổ chức thực thi là định hướng chính trị quan trọng cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững, đất đai phải được khai thác, quản lý, sử dụng, quản trị và bảo vệ một cách khoa học, hợp lý. Mặt khác, cần sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý để làm gia tăng giá trị sử dụng đất, vừa để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo được nguồn thu ngân sách lớn, ổn định và bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Do vậy, việc đổi mới chính sách đất đai và sử dụng hiệu quả các công cụ thực thi chính sách là rất cần thiết để nâng cao nguồn lực quản lý đất đai cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá cao ý tưởng tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc, Thứ trưởng cho rằng, sự kiện có ý nghĩa rất lớn, góp phần đưa ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai trong bối cảnh Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội Khóa XV thông qua vào Kỳ họp lần thứ 6 (tháng 10/2023).

anh-2.jpg
GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn, GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Hội thảo khoa học Quản lý đất đai lần thứ I - 2023 là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ giảng viên, các học viên của các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu; chuyên gia trong nước và quốc tế; nhà quản lý từ các Bộ, Sở, Ban ngành liên quan; doanh nghiệp lĩnh vực Tài nguyên và môi trường trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cũng như học thuật trong lĩnh vực quản lý đất đai.

“Để đóng góp nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì đào tạo nguồn lực con người có ý nghĩa then chốt, quyết định. Với quan điểm đào tạo nguồn lực chất lượng cao theo hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng với các trường Đại học Nông lâm Huế, trường Đại học Cần Thơ cũng như các trường, Viện nghiên cứu cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng hành cũng với các doanh nghiệp, các địa phương trong công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức triển khai các hoạt động cùng doanh nghiệp, nông dân” – GS.TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.

Trong phiên toàn thể, các chuyên gia đã trình bày các nghiên cứu, đánh giá về chủ đề: Khai thác nguồn lực đất đai với quá trình phát triển kinh tế xã hội; Biến đổi khí hậu và nguồn lực đất đai vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; Khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai ở miền Trung và Tây Nguyên. Các bài trình bày đã khái quát về đóng góp của lĩnh vực đất đai và những vấn đề đặt ra ở các vùng, miền trên cả nước.

Theo PGS.TS. Trần Trọng Phương, PGS.TS. Đỗ Thị Tám, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giải pháp khai thác nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay cần gắn với kiện toàn và đổi mới chính sách - pháp luật quản lý đất đai; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin đất đai; hoàn thiện quy định về phát triển quỹ đất; phát triển thị trường bất động sản và thị trường quyền sử dụng đất; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai. Đây là những yếu tố trọng tâm nhằm phát huy vai trò của đất đai, thật sự trở thành nguồn lực trọng yếu cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo địa phương cũng chia sẻ một số vấn đề thực tiễn triển, đặc biệt là các vấn đề còn tồn tại trong chính sách pháp luật về đất đai.

Trong phiên chiều cùng ngày, Hội thảo tổ chức 5 tiểu ban thảo luận với các nhóm chủ đề: Khai thác nguồn lực đất đai để phục phụ phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý bền vững tài nguyên đất đai với quá trình đô thị hóa; Quản lý, quy hoạch sử dụng đất gắn liên với chuyển đổi số; Ứng dụng công nghệ 3G (GIS, RS, GPS) trong lĩnh vực quản lý đất đai và tài nguyên; Quản lý tài nguyên và môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua đây, các chuyên gia, nhà khoa học từ nhiều cơ quan nghiên cứu cả 3 miền Bắc – Trung Nam sẽ cùng trao đổi những kết quả nghiên cứu khoa học về quản lý đất đai, thảo luận nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, quản lý nhà nước, giảng dạy, nghiên cứu khoa học quản lý đất đai tại Việt Nam./.

K. Ly

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế

Chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế

Tổng cục Thuế đang phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế, để không còn tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế. Trong giai đoạn rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân, người nộp thuế cần cập nhật thông tin chính xác của các mã số thuế đang tồn tại và không phải thực hiện thủ tục để đóng, hủy các mã số thuế cấp cho các loại giấy tờ khác nhau của cùng một người nộp thuế.
Kiến nghị giảm 446 tỷ đồng chi phí đầu tư cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1

Kiến nghị giảm 446 tỷ đồng chi phí đầu tư cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1 để phục vụ công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Nguyên nhân điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vay lại của các địa phương

Nguyên nhân điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vay lại của các địa phương

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 13094/BTC-QLN báo cáo lãnh đạo Chính phủ về nguyên nhân của tình trạng có nhiều địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vay lại năm 2023; đồng thời đề xuất Chính phủ một số giải pháp để hạn chế tình trạng này trong thời gian tới.
Hà Nội chi 3 triệu USD mua ý tưởng về quy hoạch

Hà Nội chi 3 triệu USD mua ý tưởng về quy hoạch

TP. Hà Nội đã chi 3 triệu USD mua ý tưởng phát triển Thủ đô từ đơn vị tư vấn nước ngoài bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Nhiều điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam

Nhiều điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam

Nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát hạ nhiệt, cầu tiêu dùng tăng, giải ngân vốn đầu tư công nhiều chuyển biến tích cực… là những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 và cả năm 2024.

Tin khác

11 tháng, Việt Nam thu về hơn 47,8 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thủy sản

11 tháng, Việt Nam thu về hơn 47,8 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thủy sản

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng ước đạt 85,13 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu 47,84 tỷ USD, nhập khẩu 37,29 tỷ USD, xuất siêu 10,55 tỷ USD.
Hà Nội: Kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát

Hà Nội: Kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP. Hà Nội vẫn tăng trưởng khá. Ước năm 2023, GRDP của Hà Nội tăng 6,11%; đầu tư xã hội tăng 9%, vốn FDI gần 2,9 tỷ USD, tăng 62%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10%. Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế dự kiến vượt mục tiêu đề ra.
Thị trường M&A Việt Nam vẫn hấp dẫn nhờ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Thị trường M&A Việt Nam vẫn hấp dẫn nhờ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là hấp dẫn nhờ sự ổn định về chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường tiêu dùng nội địa không ngừng tăng nhanh.
Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

Một loạt các chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế như bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh; quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường; quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió; bãi bỏ 4 thông tư về quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2023.
Năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng

Năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng

Ước năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao, đồng thời đảm bảo cân đối chi ngân sách.
Việt Nam điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp Đức

Việt Nam điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp Đức

Theo kết quả khảo sát AHK World Business Outlook - Mùa Thu 2023 được Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) tại Việt Nam công bố mới đây, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp Đức.
Thị trường M&A bất động sản dự báo sôi động trong hai năm tới

Thị trường M&A bất động sản dự báo sôi động trong hai năm tới

Sự chậm trễ trong quá trình phê duyệt dự án và thiếu hụt nguồn cung mới đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường bất động sản năm 2023, nhưng nhu cầu vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi quá trình đô thị hóa. Thị trường vẫn giữ được sự bền bỉ với số vốn đầu tư nước ngoài đáng kể, được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều thương vụ mua bán sát nhập (M&A) trong hai năm tới.
Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024

Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024

Chiều 20/11 tại phiên họp Quốc hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024.
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 16 đề án

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 16 đề án

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tính cả các đề án đã trình từ năm 2021 chuyển sang, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 16 đề án và đang bám sát tiến độ đề nghị xây dựng luật đối với một số luật quan trọng.
Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội cho công tác giảm nghèo ước đạt 321.648 tỷ đồng

Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội cho công tác giảm nghèo ước đạt 321.648 tỷ đồng

Tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm ở các địa phương. Năm 2023, ước thực hiện kế hoạch tín dụng với tổng dư nợ đạt 321.648 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo là 34.802 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động