Kiên quyết thu hồi dự án treo, dự án gây lãng phí, thất thoát

Báo cáo Quốc hội mới đây liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính cho biết, đã thực hiện thu hồi triệt để các dự án treo và đẩy nhanh việc thu hồi tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Thu về ngân sách 592 tỷ đồng

Liên quan đến việc thu hồi tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, theo Bộ Tài chính, thời gian qua đã tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cũng như các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đẩy nhanh thu hồi tài sản, đất đai bị thất thoát
Đẩy nhanh thu hồi tài sản, đất đai bị thất thoát, thu về ngân sách nhà nước. Ảnh: TL

Theo đó, cơ quan chức năng đã thu hồi triệt để các dự án treo và đẩy nhanh việc thu hồi các tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đồng thời, các cơ quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, trong đó có các kết luận thanh tra theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Qua thống kê sơ bộ, nửa năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 5.030 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 2.099 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 41,7% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra).

Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 592 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 34,2%), 4 ha đất; xử lý hành chính 892 tổ chức, 2.818 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 163 vụ, 114 đối tượng; khởi tố 4 vụ, 5 đối tượng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng thực hiện ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 98 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt tỷ lệ 53,0%).

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu giảm chi NSNN 5.531 tỷ đồng (tăng thu NSNN 1.501 tỷ đồng, giảm chi NSNN 4.030 tỷ đồng), giảm lỗ các doanh nghiệp 92 tỷ đồng và kiến nghị khác 6.865 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thu hồi triệt để các dự án treo và đẩy nhanh việc thu hồi các tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra...

Thực hiện “đến nơi, đến chốn” các kết luận đã ban hành

Cùng với việc xác định cụ thể và theo dõi đến cùng việc xử lý các công trình, dự án gây lãng phí, thất thoát, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tại Nghị quyết số 74/2022/QH15, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thu hồi triệt để các dự án treo và đẩy nhanh việc thu hồi các tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Đẩy nhanh thu hồi tài sản, đất đai bị thất thoát
Ảnh: Minh họa.

Vừa qua, Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cả giai đoạn 2016-2021. Báo cáo giám sát đã chỉ rõ, tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các bộ, ngành, địa phương đạt thấp. Nhiều vấn đề kéo dài nhiều năm chưa thực hiện.

Bên cạnh việc chậm thực hiện kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi đất đai, còn tình trạng chậm sửa đổi, khắc phục các vướng mắc ở các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản quản lý do các đơn vị ban hành theo thẩm quyền, làm kéo dài tác động của các vướng mắc, điểm nghẽn dẫn đến lãng phí, thất thoát nguồn lực tài chính công, tài sản công.

Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) đề nghị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, đại biểu đề nghị cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân không nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Theo vị đại biểu này, trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cần kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quản lý nhà nước để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các chính sách, pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Có đại biểu đề nghị Quốc hội cần tăng cường hơn nữa việc giám sát, chấp hành các kiến nghị trong Báo cáo thẩm tra hàng năm của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, cũng như những kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, để các vụ việc liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các cơ quan nhà nước chỉ ra phải được thực hiện “đến nơi, đến chốn”./.

Đảm bảo sử dụng của công tiết kiệm, hiệu quả

Báo cáo trước Quốc hội vừa qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn kiểm toán; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nói chung và hiệu lực, hiệu quả kiểm toán đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí nói riêng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm toán nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện nhằm bảo đảm các nguồn lực tài chính công, tài sản công được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, kiến nghị hoàn thiện, khắc phục lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách…

M. Anh

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nhanh hàng hóa tồn đọng tại sân bay, cảng biển

TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nhanh hàng hóa tồn đọng tại sân bay, cảng biển

Do hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, sân bay trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh những tháng đầu năm tăng vọt, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tập trung xử lý nhằm tránh gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa.
Hải quan lên kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024

Hải quan lên kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.
Bộ Tài chính thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Bộ

Bộ Tài chính thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Bộ

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 267/QĐ-BTC về việc thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại các dự án thuộc Bộ quản lý.
TP.Hồ Chí Minh sẽ bán đấu giá hơn 5.000 nhà, đất công

TP.Hồ Chí Minh sẽ bán đấu giá hơn 5.000 nhà, đất công

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (HCM) vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2024, trong đó có việc quản lý quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
Xây dựng chương trình hỗ trợ người nộp thuế trong tháng cao điểm quyết toán thuế

Xây dựng chương trình hỗ trợ người nộp thuế trong tháng cao điểm quyết toán thuế

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 522/TCT-TTHT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về hỗ trợ quyết toán thuế. Tại công văn này, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc của người nộp thuế trong thời gian vừa qua để biên soạn tài liệu hướng dẫn rõ ràng, trong đó lưu ý về các lỗi sai sót mà người nộp thuế có thể mắc phải khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế; đăng tải nội dung hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Tin khác

Đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đã có tín hiệu tích cực

Đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đã có tín hiệu tích cực

Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng năm 2024 và ổn định đời sống kinh tế - xã hội, từng bộ, ngành tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ổn định vĩ mô.
Quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm

Quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm

Mới đây, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Cục Thuế Thái Nguyên quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm

Cục Thuế Thái Nguyên quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, sáng ngày 15/2, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách.
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm

Giải ngân vốn đầu tư công luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm nhiều trong năm qua, bởi đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Năm 2023, với hàng loạt các chỉ đạo và đốc thúc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã “nóng” ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm.
Người dân, doanh nghiệp đánh giá cao chuyển đổi số của ngành Tài chính

Người dân, doanh nghiệp đánh giá cao chuyển đổi số của ngành Tài chính

Bộ Tài chính đã có những bước đi chủ động, tích cực ngay từ thời kỳ đầu phát triển chính phủ điện tử, nghiên cứu các sản phẩm, thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số theo lộ trình chung của Chính phủ và đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả trong chuyển đổi số của ngành Tài chính được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.
Đã có khung pháp lý để triển khai các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP.Hồ Chí Minh

Đã có khung pháp lý để triển khai các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP.Hồ Chí Minh

Nghị định số 11/2024/NĐ-CP (Nghị định 11) quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh của Chính phủ vừa ban hành sẽ là khung pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP. Hồ Chí Minh.
Tuyên Quang: Thu nội địa tăng hơn 56% trong tháng 1/2024

Tuyên Quang: Thu nội địa tăng hơn 56% trong tháng 1/2024

Trong tháng 1/2024, Cục thuế tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt việc tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế các chính sách thuế mới..., từ đó thu nội địa trên địa bàn tỉnh tăng 56,36% so với cùng kỳ năm 2023.
104,8 triệu hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền

104,8 triệu hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền

Theo nhận định của Tổng cục Thuế, với việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, ngành Thuế đã và đang góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, gi
Tháng 1/2024, giải ngân vốn đầu tư công đạt 2,46% kế hoạch

Tháng 1/2024, giải ngân vốn đầu tư công đạt 2,46% kế hoạch

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về ước tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tháng 1/2024. Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm trước.
Hai phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Hai phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Trong đó, dự thảo đề xuất phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Thông tư này bao gồm 02 phương pháp định giá là phương pháp chi phí và phương pháp so sánh.
Xem thêm
Phiên bản di động