Rút ngắn thời gian kiểm soát chi

Góp phần phục hồi nền kinh tế, trong 5 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Về chi ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song song với đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự được giao đối với các khoản chi của NSNN. KBNN cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài,...

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ họa: Hồng Vân
Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ họa: Hồng Vân

Bên cạnh đó, KBNN đã lưu ý các đơn vị KBNN triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng NSNN, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, chủ động, thường xuyên, định kỳ cảnh báo rủi ro trong hoạt động giao dịch giữa đơn vị thụ hưởng NSNN với KBNN, nhất là công tác quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số, thanh toán điện tử từ các đơn vị thụ hưởng NSNN.

Đặc biệt, để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, toàn hệ thống KBNN đã tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi theo hướng áp dụng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ trong vòng 1 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và thanh toán từng lần theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ- CP ngày 11/11/2011 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời, tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với hồ sơ, hợp đồng thực hiện nguyên tắc “kiểm soát trước, thanh toán sau” với tổng thời gian nhận, giải quyết và trả kết quả trong vòng 2 ngày làm việc, trừ thời gian cao điểm cuối năm.

Với các giải pháp đã thực hiện, đến hết tháng 5/2022, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 356.676 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (1.112.194 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 ước đạt 116.672,9 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,9 tỷ đồng); cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (21,8%).

Sát sao thu hồi tạm ứng vốn đầu tư

Để công tác kiểm soát chi luôn đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, KBNN đang đặt ra kế hoạch từ nay đến cuối năm tiếp tục đẩy mạnh triển khai nâng cấp, mở rộng, bổ sung các thủ tục tiện ích hỗ trợ người sử dụng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, áp dụng linh hoạt 2 phương thức thanh toán: “Thanh toán trước, kiểm soát sau” và “Kiểm soát trước, thanh toán sau” cho từng hợp đồng thanh toán, giúp cho nguồn vốn đến nhanh với các đơn vị thụ hưởng, các dự án, công trình.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chung của cả nước vẫn đang ở mức thấp, trong khi nguồn vốn cần được giải ngân từ nay đến cuối năm còn rất lớn. Vì thế, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, KBNN đang tiếp tục yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc theo sát và đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn gửi đến kho bạc ngay khi có khối lượng được nghiệm thu.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách, giúp phục hồi nhanh nền kinh tế, KBNN tiếp tục yêu cầu các đơn vị KBNN đôn đốc chủ đầu tư thu hồi tạm ứng, nhất là các dự án tạm ứng kéo dài nhiều năm. Đối với trường hợp tạm ứng kéo dài nhiều năm hoặc khó có khả năng thu hồi, các đơn vị KBNN cần kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, tránh rủi ro, mất vốn…/.