Kon Tum: Nhiều sai phạm trong quản lý đất công
Nhiều vi phạm trong quản lý đất công tại Kon Tum. Ảnh TL

Nhiều vi phạm về quản lý đất công

Tại kết luận thanh tra số 222/KL-TTCP về thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành đã chỉ ra nhiều sai phạm của tỉnh Kon Tum trong quản lý đất công.

Theo kết luận của TTCP, tại các huyện Kon Rẫy, Kon Plông, Sa Thầy, Ngọc Hồi, sau khi nhận bàn giao đất, địa phương tiếp tục quản lý theo hiện trạng nhưng chưa tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum dẫn đến vi phạm trình tự, thủ tục quản lý đất đai.

Theo đó, có 3/6 đơn vị của tỉnh Kon Tum có quỹ đất công ích (đất 5%) với tổng diện tích trên 303 ha được cấp huyện giao cho các xã, phường quản lý. Qua kiểm tra xác định, việc quản lý, sử dụng đất của cấp huyện chưa chặt chẽ, còn buông lỏng dẫn đến cấp xã, phường, sử dụng đất chưa đúng.

Cụ thể, tại thành phố Kon Tum, huyện Đắk Hà, huyện Sa Thầy còn có vi phạm về trình tự, thủ tục đấu giá, cho thuê đất không đấu giá.

Ngoài ra, khi cho thuê đất, một số xã, phường lập hợp đồng có các điều khoản thiếu chặt chẽ, nhất là điều khoản quy định về nghĩa vụ tài chính dẫn đến việc thu tiền chậm, khó thu hoặc không thu được tiền thuê đất nhưng thiếu kiểm tra, giám sát. Đến thời điểm thanh tra, một số cá nhân còn nợ tiền thuê đất hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, rà soát, TTCP đã phát hiện ra sai phạm của của UBND tỉnh Kon Tum khi giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tham mưu tổ chức đấu giá tài sản trong công tác sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước và quản lý sử dụng đất công. Trong khi theo quy định, việc này phải giao cho Sở Tài chính…

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Theo TTCP, để xảy ra những vi phạm nêu tại kết luận thanh tra, trách nhiệm thuộc Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Kon Tum, chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Do đó, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của UBND tỉnh và cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những thiếu sót, vi phạm có liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành được nêu trong kết luận thanh tra.

Căn cứ thẩm quyền, Chủ tịch tỉnh Kon Tum chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân, tập trung giải quyết, khắc phục các vi phạm.

Đối với các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan, TTCP yêu cầu phải khắc phục đầy đủ các vi phạm, trước khi cho phép tiếp tục triển khai thực hiện dự án hoặc vận hành đưa vào khai thác, sử dụng./.