Lâm Đồng: Quy định mới về tách thửa đất ở đô thị và đất nông nghiệp
Lâm Đồng: Quy định mới về tách thửa đất ở đô thị và đất nông nghiệp. Ảnh: Minh họa

Đất được tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu

Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau một thời gian tạm ngưng việc tách thửa đất, hợp thửa đất theo quyết định số 04/2021/QĐ-UBND, nay Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND (QĐ40/2021) ngày 1/11/2021, quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (QD 40).

Theo quy định mới ban hành này, chỉ được tách thửa đất khi có bản vẽ thiết kế, quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây được xem là quy định nhằm chấn chỉnh việc lợi dụng quy định "hiến đất làm đường" để phân lô xẻ nền trái phép nhiều năm qua tại địa phương.

Điểm mới theo QĐ40/2021, đất được tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trên bản đồ địa chính hoặc giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp có đường giao thông hiện hữu nhưng chưa được thể hiện trên bản đồ địa chính hoặc giấy chứng nhận đã cấp thì UBND cấp xã xác nhận về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất, trước khi tham mưu UBND cấp huyện xác nhận cho tồn tại đối với trường hợp không phải là đường tự ý mở và cộng đồng dân cư đã sử dụng ổn định; trước khi xem xét tách thửa, hợp thửa.

Để đủ điều kiện trước khi xem xét tách thửa, hợp thửa đất đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới thì người sử dụng đất thực hiện theo quy mô diện tích.

Cụ thể: Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 5 ha thì phải lập bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt kèm theo văn bản thống nhất; trong đó thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông thuộc bản vẽ.

Đối với thửa đất hoặc khu đất đề nghị tách thửa, hợp thửa có diện tích từ 5.000 m2 trở lên sau khi đã trừ diện tích làm đường giao thông thì phải dành ít nhất 5% diện tích của thửa đất hoặc khu đất để làm hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng. Trên cơ sở các quy chuẩn, quy định của văn bản đã thống nhất này, UBND cấp huyện xác nhận hoàn thành đầu tư hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng.

Diện tích đất ở đô thị tối thiểu 40m2, đất ở nông thôn 72m2

Đối với thửa đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở đô thị thì nhà phố diện tích > 40 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường đối với đường đã có tên hoặc đường hẻm có lộ giới > 10 m (đường chính) hoặc các đường, đường hẻm còn lại (đường hẻm) > 4,0 m.

Nhà liền kế có sân vườn diện tích > 72 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > 4,5 m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 64 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 4 m; nhà biệt lập diện tích > 250 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10,0 m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 200 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10 m;

Biệt thự diện tích > 400 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > 12 m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 250 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10 m.

Đối với thửa đất ở nông thôn (địa bàn các xã) thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở nông thôn, trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích tách thửa tối thiểu > 72 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 4,5 m.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quy định rõ diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp. Theo đó, diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2 tại khu vực đô thị; 1.000m2 tại khu vực nông thôn (trước đây chỉ quy định chung diện tích tối thiểu 500 m2). Trường hợp thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định thì còn phải đảm bảo kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10 m. Ngoài ra, chỉ cho phép hợp thửa đất cùng loại đất.

Cũng theo QĐ40/2021, khi xử lý chuyển tiếp đối với hồ sơ tách thửa, hợp thửa hợp lệ đã tiếp nhận trên hệ thống phần mềm tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố trước ngày QĐ40/2021 có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/1/2021.

QĐ40/2021có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11.2021 và thay thế cho Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19.1.2021 của UBND tỉnh về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.