Lạng Sơn: Siết chặt công tác đấu giá quyền sử dụng đất
Lạng Sơn: Siết chặt công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: TL

Rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về hoạt động đấu giá tài sản.

Các Sở, ngành liên quan rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường (nếu có). Nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực. Rà soát các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, thanh tra, kiểm tra về hoạt động đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá đất Lạng Sơn cao nhất 32,5 triệu đồng/m2

Được biết, trước đó, tỉnh Lạng Sơn được ban hành theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bảng giá đất Lạng Sơn này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất này nêu rõ nguyên tắc phân loại đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn như sau: Đường loại I: Đối với các tuyến đường, đoạn đường có giá đất ở tại vị trí 1, theo quy định tại Bảng giá đất từ 15.000.000 đồng/m2 trở lên. Đường loại II: Đối với các tuyến đường, đoạn đường có giá đất ở tại vị trí 1, theo quy định tại Bảng giá đất từ 9.000.000 đồng/m2 đến dưới 15.000.000 đồng/m2. Đường loại III: Đối với các tuyến đường, đoạn đường có giá đất ở tại vị trí 1, theo quy định tại Bảng giá đất từ 3.500.000 đồng/m2 đến dưới 9.000.000 đồng/m2. Đường loại IV: Đối với các tuyến đường, đoạn đường có giá đất ở tại vị trí 1, theo quy định tại Bảng giá đất dưới 3.500.000 đồng/m2.

Tuy nhiên, đối với các thửa đất, khu đất có mức giá thấp nằm trong phạm vi 30 m được xác định giá bằng trung bình cộng mức giá của đường, đoạn đường phố tiếp giáp.

Đối với thửa đất nằm sát các ngõ nối thông với nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo giá đất của đường, phố gần nhất; nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường, phố có mức giá cao hơn.

Đối với các khu tái định cư, khu đô thị mới, những đường phố chưa có mức giá quy định trong bảng giá hoặc trường hợp đặc biệt khi áp dụng bảng giá không phù hợp, thì khi cần xác định giá sẽ thực hiện theo giá đất quy định tại các quyết định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh cho khu vực đó.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng trong giai đoạn 2020-2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một số tuyến phố thuộc địa bàn TP.Lạng Sơn. Cụ thể, các tuyến đường có giá đất cao nhất Lạng Sơn là Lê Lợi (đoạn từ đường Trần Đăng Ninh đến Bắc Sơn), Trần Đăng Ninh (đoạn từ đường Hòa Bình đến Phan Đình Phùng) với 32.500.000 đồng/m2./.