Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 mà địa phương phải giải ngân là trên 5.900 tỷ đồng, tăng trên 291,2 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Quảng Bình: Theo sát các đơn vị thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
Quảng Bình sẽ tập trung theo sát các đơn vị thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Ảnh TL minh họa

Tổng hợp báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tính hết tháng 4/2022, tỉnh Quảng Bình đã giải ngân được 639,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 10,8% kế hoạch tỉnh giao và bằng 11,4% so với số vốn Thủ tướng giao. Dự kiến đến hết tháng 5/2022, tỉnh Quảng Bình giải ngân được trên 748 tỷ đồng, đạt 12,7% tổng kế hoạch vốn.

Để tăng tốc giải ngân từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Quảng Bình đã và đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục sau đấu thầu để các dự án có thể triển khai thi công ngay; tránh tình trạng dự án đã được bố trí vốn nhưng công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng chậm được giải quyết, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện, nhất là các dự án lớn của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng tập trung đôn đốc, theo sát các đơn vị thi công trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn các dự án, đặc biệt là các dự án có khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời; tăng cường giám sát đánh giá đầu tư dự án, rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Đây sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để cân đối bố trí vốn cho các dự án trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án ODA; xây dựng các chính sách phù hợp về đền bù giải phóng mặt bằng để bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân và tính khả thi khi triển khai thực hiện dự án.

Ngoài các giải pháp đã và đang được thực hiện, UBND tỉnh Quảng Bình cũng vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản nêu rõ, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đã được giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo kinh tế - kỹ thuật; kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; trao thầu xây lắp để triển khai dự án trước ngày 15/6/2022; tập trung nguồn nhân lực, làm thêm ngoài giờ; đồng thời, tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết từng công việc cụ thể để có cơ sở theo dõi, triển khai thực hiện, trong đó khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và văn bản hướng dẫn có liên quan, hoàn thành trong tháng 5/2022; triển khai đầy đủ thủ tục trích đo, kiểm đếm, đền bù, quy chủ, áp giá, công khai… đảm bảo mặt bằng sạch để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiến độ triển khai dự án chậm so với quy định, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của toàn tỉnh./.