Đấu giá quỹ đất không đạt như kế hoạch

Để đảm bảo nguồn thu ngân sách phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trong năm 2022 là tập trung đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, kết quả đấu giá đất tại tỉnh Quảng Ngãi đang khá thấp.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu tiền sử dụng đất trong năm 2022 đạt trên 3.100 tỷ đồng
Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu tiền sử dụng đất trong năm 2022 đạt trên 3.100 tỷ đồng. Ảnh TL

Cụ thể như tại TP. Quảng Ngãi, trong năm 2021, thành phố đã thống nhất chủ trương, lập hồ sơ, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại 8 dự án, với 102 lô đất trên tổng diện tích hơn 16.000m2. Trong đó, đã phê duyệt phương án, quyết định bán đấu giá 99 lô. Tuy nhiên kết quả chỉ có 14 lô đất được tổ chức, cá nhân đấu giá trúng, với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc bán đấu giá quỹ đất tại các khu dân cư trong năm 2021 không như kế hoạch được UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra là do dịch ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến thị trường bất động sản trầm lắng. Cùng với đó là quy trình thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể phải trải qua nhiều bước dẫn đến tiến độ thực hiện bị chậm. Đối với quỹ đất xen kẽ có diện tích dưới 50m2 và nhiều góc cạnh, không có cơ sở để bán đấu giá hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ liền kề vì vướng về trình tự, thủ tục…

Ngoài ra, theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, một nguyên nhân nữa khiến cho việc đấu giá đất của tỉnh đạt thấp là do những năm trước tỉnh chưa giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, chưa có phương án khả thi trong việc đấu giá đất. Trong khi đó, tỉnh đề ra số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất khá lớn, nhưng việc thực hiện chưa đạt yêu cầu đã gây cản trở lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Chất lượng các sản phẩm của đơn vị tư vấn thẩm định giá được Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thuê còn nhiều hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn diễn biến thị trường đất đai trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, kết quả định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất của đơn vị tư vấn không được thị trường chấp nhận và đấu giá không thành công, như trường hợp 116 lô đất và 6 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới.

Phấn đấu thu 3.318 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Năm 2022, kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 3.318 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là thu từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý. Cụ thể, thu tiền sử dụng đất từ các dự án bất động sản thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước khoảng 575,6 tỷ đồng; dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý dự kiến khoảng 2.524,8 tỷ đồng; dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý dự kiến khoảng 217,7 tỷ đồng.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, giải quyết kịp thời các thủ tục cần thiết để triển khai thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch. Việc đưa ra đấu giá hoặc đấu thầu cần tuân thủ đúng quy định, trong đó, việc xây dựng giá phải sát với thực tế, đảm bảo công tác đấu giá, đấu thầu đạt kết quả cao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, thống nhất từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể gắn với từng mốc thời gian hoàn thành cho từng dự án thu tiền sử dụng đất để hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án và thời gian thu tiền sử dụng đất năm 2022.

Để khai thác tốt nguồn thu từ đất, tránh tình trạng lô đất liên tục đấu giá thất bại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiến hành rà soát khả năng đấu giá thành công, phù hợp với thị trường đất hiện nay./.