Nhiều giải pháp đã được thực hiện nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư trên 2.978,9 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao thêm 480 tỷ đồng. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư của tỉnh trong năm 2022 là trên 3.458,9 tỷ đồng.

Quảng Trị: Kiểm điểm người đứng đầu và tập thể đơn vị nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công
Quảng Trị kiểm điểm người đứng đầu và tập thể đơn vị nếu để tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm. Ảnh minh họa: H.T

Với số vốn được giao, UBND tỉnh Quảng Trị đã kịp thời ban hành các quyết định phân bổ chi tiết vốn theo đúng các nguyên tắc và số vốn được cấp có thẩm quyền giao trước ngày 31/12/2021 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Nhận thức sâu sắc việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản đề nghị các sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm. Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương phát huy vai trò người đứng đầu và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của đơn vị, địa phương mình.

Về phía Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị, ông Phan Đình Tý - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị cho biết, ngoài việc thực hiện tốt các cải cách thủ tục hành chính theo quy định và đẩy mạnh giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, đơn vị cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng cường triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công và nhanh chóng hoàn tất thủ tục, hồ sơ gửi đến kho bạc để thanh toán, tránh dồn vào các tháng cuối năm.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế dự toán để chủ đầu tư triển khai các bước kịp thời, theo tiến độ thời gian thực hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt…

Tuy nhiên, theo tổng hợp từ Bộ Tài chính, hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Trị dự kiến hết quý I/2022 mới đạt 5,2% kế hoạch được giao, tương đương với trên 180,5 tỷ đồng được giải ngân.

Đưa ra các mốc thời gian để giải ngân

Trước thực trạng tỷ lệ giải ngân đạt thấp, ngày 22/3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng trị đã ra Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Tại chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu về thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, đối với các dự án hoàn trả ứng trước ngân sách, dự án hoàn thành khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, đảm bảo trước ngày 30/3/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch 2022. Đối với các dự án chuyển tiếp, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn cho nhà thầu; phấn đấu trước ngày 30/6/2022 giải ngân đạt từ 50%; trước ngày 15/9/2022 giải ngân đạt từ 80% kế hoạch vốn năm 2022 trở lên.

Đối với các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực về kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ. Trước ngày 30/6/2022 phải giải ngân đạt từ 30%; trước ngày 15/9/2022 phải giải ngân đạt từ 60% kế hoạch vốn năm 2022 trở lên.

Đối với các dự án triển khai từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh quá trình thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra của chương trình.

Đối với các đơn vị được giao dự toán thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương tổ chức đấu giá, phấn đấu trước ngày 30/6/2022 đạt trên 70% dự toán, trước ngày 15/11/2022 hoàn thành 100% dự toán được giao.

Để đạt mục tiêu phấn đấu giải ngân hàng tháng cao hơn mức trung bình của cả nước và quyết tâm giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, địa phương mình để quyết liệt chỉ đạo thực hiện.

Để thực hiện tốt yêu cầu về thời gian giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của các đơn vị.

Người đứng đầu các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công phải xác định công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong quá trình thực hiện dự án.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, tiến độ thi công và giải ngân vốn. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư công và trong công tác đấu thầu.

Trường hợp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chậm so với quy định thì các sở, ban, ngành, địa phương phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Đồng thời, xem xét điều chuyển chủ đầu tư, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác./.