Bãi bỏ 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý công sản, giá, tài chính doanh nghiệp

Bãi bỏ 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý công sản, giá, tài chính doanh nghiệp

Trong 11 tháng năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành 12 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 21 thủ tục hành chính (TTHC); bãi bỏ 33 TTHC và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, quản lý công sản và giá.
Thêm 1 thủ tục mới và bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Thêm 1 thủ tục mới và bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1610/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Sửa đổi một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công

Sửa đổi một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công

Từ ngày 15/2 tới đây, việc thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường và việc hỗ trợ di dời đối với hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý sẽ được bãi bỏ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động