Hà Nội: Tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán là 163 dự án

Hà Nội: Tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán là 163 dự án

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2022. Văn bản nêu rõ, tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 163 dự án.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động