Thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đạt ít nhất 248.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

Thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đạt ít nhất 248.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”. Đề án đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu với doanh nghiệp nhà nước đến năm 2025, trong đó có đảm bảo nguồn thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước ít nhất 248.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Gia Lai: Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả

Gia Lai: Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, để công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 không bị dàn trải, kém hiệu quả, tỉnh đang siết chặt công tác thẩm định kế hoạch đầu tư công nhằm hạn chế tình trạng bổ sung các công trình, dự án so với kế hoạch chung.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động