Dự báo, năm 2023 có nhiều áp lực lên mặt bằng giá

Dự báo, năm 2023 có nhiều áp lực lên mặt bằng giá

Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ họp tổng kết công tác quản lý, điều hành giá năm 2022 và định hướng năm 2023. Theo báo cáo của Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá dự báo, năm 2023 có nhiều áp lực lên mặt bằng giá đến từ thế giới và cả trong nước.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động