Gỡ “nút thắt” giải ngân vốn đầu tư công trên tinh thần sáng tạo, quyết liệt, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Gỡ “nút thắt” giải ngân vốn đầu tư công trên tinh thần sáng tạo, quyết liệt, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc lưu ý các địa phương, cần phải gỡ “nút thắt” trong giải ngân vốn đầu tư công trên tinh thần sáng tạo, quyết liệt, coi đây là động lực cho tăng trưởng kinh tế, từ đó góp phần giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động