Đã có khung pháp lý để triển khai các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP.Hồ Chí Minh

Đã có khung pháp lý để triển khai các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP.Hồ Chí Minh

Nghị định số 11/2024/NĐ-CP (Nghị định 11) quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh của Chính phủ vừa ban hành sẽ là khung pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP. Hồ Chí Minh.
Hà Nội dừng triển khai 82 dự án BT, chuyển sang đầu tư công với dự án cấp bách

Hà Nội dừng triển khai 82 dự án BT, chuyển sang đầu tư công với dự án cấp bách

Sở Kế hoạch - đầu tư TP. Hà Nội đã ra thông báo gửi tới hàng chục chủ đầu tư của 82 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) yêu cầu dừng triển khai, trong đó có dự án đang chờ ký hợp đồng, có dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động