Kiên quyết thu hồi dự án “treo” tránh lãng phí nguồn lực đất đai

Kiên quyết thu hồi dự án “treo” tránh lãng phí nguồn lực đất đai

Kiên quyết thu hồi đất là biện pháp tốt nhất để tránh lãng phí nguồn lực đất đai đối với các dự án chậm đưa vào sử dụng, đất để hoang hóa, đất sử dụng không đúng mục đích… Bên cạnh đó, tình trạng người dân đã nộp tiền mua đất ở, nhà ở của một số dự án nhiều năm rồi nhưng chưa được giao đất, giao nhà ở, gây bức xúc trong nhân dân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động