Động thổ hạng mục đầu tiên của Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh

Động thổ hạng mục đầu tiên của Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh

Nút giao Bình Chuẩn là hạng mục đầu tiên của Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương vừa được động thổ xây dựng.
Hai "siêu dự án" đường vành đai được Quốc hội thông qua

Hai "siêu dự án" đường vành đai được Quốc hội thông qua

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 TP. HCM. Đây là 2 dự án có vai trò liên kết vùng, thúc đẩy phát triển đô thị hóa, có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển KT- XH đã được dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2011 – 2022.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động