Xe ô tô công: Được quy định số lượng xe và giá mua xe ở mức tối đa

Xe ô tô công: Được quy định số lượng xe và giá mua xe ở mức tối đa

Sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị trực tuyến ngày 23/9/2022 về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế nghị định này gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp và trình Chính phủ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động