Hà Nội nhiều công trình xây dựng không phép, trái phép vào tầm ngắm bị xử lý

Hà Nội nhiều công trình xây dựng không phép, trái phép vào tầm ngắm bị xử lý

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham mưu, báo cáo đề xuất UBND Thành phố có biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động