Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhóm 2 gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhóm 2 gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Trong quá trình triển khai thực hiện Công văn số 6110/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2023 của Tổng cục Hải quan đã phát sinh một số vướng mắc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 10534/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định do Nhà nước giao doanh nghiệp quản lý

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định do Nhà nước giao doanh nghiệp quản lý

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động