Ninh Thuận phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Ninh Thuận phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Trong năm 2021, tỉnh Ninh Thuận được giao kế hoạch vốn đầu tư công là 3.208 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 7 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã giải ngân được 1.038 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động