Năm 2024, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan trên toàn quốc

Năm 2024, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan trên toàn quốc

Năm 2024, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc; tập trung triển khai các chuyên đề theo định hướng lớn, trọng tâm, trọng điểm và chỉ đạo các cục hải quan địa phương triển khai đảm bảo toàn diện, thống nhất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên phạm vi toàn quốc…
Tổng cục Hải quan: Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan: Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan cho biết, sau 6 năm được ban hành và 3 năm sửa đổi, hiện một số quy định về thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan đã phát sinh một số tồn tại.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động