Kinh tế số đóng góp khoảng 15% vào GDP trong 6 tháng năm 2023

Kinh tế số đóng góp khoảng 15% vào GDP trong 6 tháng năm 2023

6 tháng năm 2023, tỷ trọng kinh tế số/GDP Việt Nam đạt gần 15%.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động