Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.826,22 đồng/kWh

Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.826,22 đồng/kWh

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg, ngày 3/2/2023, về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động