Tổng cục Hải quan: Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan: Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan cho biết, sau 6 năm được ban hành và 3 năm sửa đổi, hiện một số quy định về thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan đã phát sinh một số tồn tại.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động