Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tính và nộp thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tính và nộp thuế giá trị gia tăng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2022. Các quy định mới được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, đánh giá cao.
6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động