Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tính và nộp thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tính và nộp thuế giá trị gia tăng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2022. Các quy định mới được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, đánh giá cao.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động