Vốn đầu tư công năm 2023: Ưu tiên bố trí vốn cho những dự án trọng điểm

Vốn đầu tư công năm 2023: Ưu tiên bố trí vốn cho những dự án trọng điểm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1513/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động