Luật Thuế thu nhập cá nhân: Sẽ được nghiên cứu để sửa đổi cho phù hợp với thực tế

Luật Thuế thu nhập cá nhân: Sẽ được nghiên cứu để sửa đổi cho phù hợp với thực tế

Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ đang tiếp tục nghiên cứu để có điều chỉnh phù hợp khi sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động